Privacy Policy Vi - Startup Canada Visa

Điều Khoản và Điều Kiện Trang Web

Các nội dung trên trang web của APS Global Partners https://www.startupcanadavisa.com (sau đây được gọi là “Trang Web”), bao gồm văn bản, hình ảnh và những nội dung khác (sau đây được gọi là “Nội Dung”), được cung cấp bởi APS Global Partners chỉ để phục vụ cho các mục đích thông tin. Bằng cách truy cập vào Trang Web hoặc tải xuống bất kỳ Nội Dung nào, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện được đặt ra dưới đây. Nếu bạn không muốn tôn trọng các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không truy cập vào Trang Web hay tải xuống bất kỳ Nội Dung nào.

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm

Các thông tin được cung cấp trong tài liệu này chỉ để phục vụ cho những mục đích thông tin và không thay thế cho việc nói chuyện với một luật sư nhập cư đang hành nghề hoặc một chuyên viên tư vấn nhập cư được cấp phép và không nên phụ thuộc vào lời khuyên cụ thể dưới bất kỳ hình thức nào. Lời khuyên đó không cấu thành lời khuyên pháp lý hoặc làm phát sinh bất kỳ mốt quan hệ luật sư khách hàng nào. APS Global Partners không cung cấp lời khuyên về nhập cư. APS Global Partners từ chối bất kỳ và mọi trách nhiệm đến từ việc phụ thuộc vào những thông tin chung này. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên hỏi tư vấn trực tiếp một luật sư về nhập cư hoặc một chuyên viên tư vấn nhập cư đã được cấp phép hành nghề để tiếp nhận các thông tin cũng như lời khuyên mới nhất.

Những thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và lý do chúng tôi thu thập

Các Bình Luận và Biểu Mẫu Liên Hệ

Khi khách truy cập để lại bình luận, gửi biểu mẫu trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập thông tin hiển thị trong biểu mẫu, địa chỉ IP của khách truy cập và tiện ích mở rộng sử dụng phần mềm thay mặt người dùng nhằm giúp phát hiện hành vi spam.

Cookies

Nếu bạn để lại một bình luận trên trang của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email của bạn và trang web trong các cookie. Đây là các cookie giúp bạn có trải nghiệm duyệt web thuận tiện mà không cần phải điền lại thông tin khi bạn để lại một bình luận khác. Các cookie này sẽ tồn tại trong vòng một năm. Nếu bạn ghé thăm trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận các cookie hay không. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và sẽ bị hủy bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình lại. Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị trên màn hình của bạn. Các cookie đăng nhập sẽ tồn tại trong hai ngày và các cookie về những tùy chọn trên màn hình sẽ tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi Nhớ Tôi”, phiên đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong vòng hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, các cookie đăng nhập sẽ bị gỡ bỏ.

Nội dung được nhúng từ những trang web khác

Các bài viết trên trang này có thể bao gồm những nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, .v.v). Những nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách tương tự như thể khách truy cập đã ghé thăm trang web khác vậy.

Các trang web này có thể thu thập thông tin về bạn, sử dụng các cookie, trình theo dõi bên thứ ba bổ sung đã nhúng và giám sát tương tác của bạn với các nội dung đã nhúng, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với các nội dung đã nhúng nếu bạn có tài khoản và đang đăng nhập vào trang web đó.

Thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn

Nếu bạn để lại bình luận thì bình luận này và metadata của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này nhằm mục đích cho phép chúng tôi xác nhận và phê duyệt bất kỳ bình luận nào sau đó một cách tự động thay vì giữ chúng trong hàng chờ kiểm duyệt.

Đối với những người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi còn lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả mọi người dùng đều có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (trừ trường hợp họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Các quản trị viên của trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa những thông tin đó.

Những quyền mà bạn có đối với thông tin của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận tập tin xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bỏ mọi thông tin mà chúng tôi đang lưu giữ về bạn. Việc xóa bỏ này không bao gồm các thông tin mà chúng tôi bị buộc phải lưu giữ để phục vụ cho các mục đích quản trị, pháp lý hoặc bảo mật.