Download brochure Vi - Startup Canada Visa

Descargar folleto

MỘT CHƯƠNG TRÌNH CHÌA KHÓA TRAO TAY DÀNH CHO CÁC CHUYÊN GIA VỀ NHẬP CƯ ĐỂ TIẾP NHẬN, CHIẾN THẮNG VÀ PHÁT TRIỂN THỦ TỤC XIN THỊ THỰC KHỞI NGHIỆP CANADA

APS là một công ty tư vấn kinh doanh dành cho các doanh nhân sáng tạo đến từ khắp nơi trên thế giới, sẵn sàng khởi nghiệp tại Canada. Chúng tôi là một đội ngũ các chuyên viên tư vấn kinh doanh, cựu quan chức chính phủ và chuyên gia từ nhiều lĩnh vực lớn, cung cấp đào tạo, huấn luyện và kết nối các ứng viên đăng ký xin Visa Khởi Nghiệp để được tuyển chọn cho chương trình Visa Khởi Nghiệp Canada.

Chúng tôi hợp tác với các chuyên gia về nhập cư nhằm kết nối khách hàng của họ với những chuyên viên tư vấn kinh doanh, dịch vụ tài chính và tổ chức hỗ trợ được chỉ định hàng đầu. Đảm bảo rằng họ có được thành công tại Canada trên cương vị là một doanh nhân bằng cách cung cấp quá trình quản lý liên tục và tích cực đối với các hoạt động kinh doanh ở Canada của họ.

CHƯƠNG TRÌNH APS:

  • TIẾP NHẬN CÁC ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN: Sàn Lọc trước và Đánh Giá Tính Đủ Điều Kiện
  • CHIẾN THẮNG CÁC SUẤT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CỦA BẠN: Hoàn Thiện Kế Hoạch Kinh Doanh và Liên Hệ với các Tổ Chức Được Chỉ Định (vườn ươm doanh nghiệp, nhóm nhà đầu tư thiên thần hoặc quỹ đầu tư mạo hiểm)
  • PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN: Tăng cường tỷ lệ thành công của bạn với các doanh nhân giàu có trên thị trường bằng chương trình tư vấn kinh doanh, hỗ trợ sales và marketing tiên phong của chúng tôi

Đăng ký để tải xuống

Tải PDF miễn phí

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: APS không cung cấp lời khuyên về nhập cư. Chúng tôi kiến nghị bạn nên hỏi tư vấn trực tiếp một luật sư về nhập cư hoặc một nhà tư vấn nhập cư có giấy phép hành nghề để tiếp nhận những lời khuyên và thông tin mới nhất.